ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติปลอดภัยจากโควิด-19 ในประเพณีงานลอยกระทง
  รายละเอียด : ข้อควรปฏิบัติ

ตามที่รัฐบาลมีมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย

- ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด


- ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 638 คน