ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2563
2 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 ก.ย. 2563
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ย. 2563
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการ จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ส.ค. 2563
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ส.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านเหว็ด หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 ก.ค. 2563
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ก.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดน้ำสรง - วัดตาเณร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45